Teneryfa wylot 19.03 Poznań 7 dni za 497 zł/os

Oferta na wylot z Poznania na Tenryfę w terminie 19.03.2015 powrót 26.03.2015
Wylot: 19.03.2015
Poznań 17:15 Teneryfa 21:50
Powrót: 26.03.2015
Teneryfa 10:15 Poznań 16:25

Oferta dostępna na:
https://www.tui.pl/rezerwacja-oferty?id_o=144191&trv=ch&ad_count=1&ch_count=0&in_count=0